Malūno Istorija

Pranciškus Jakubauskas tapo malūnininku 1959m pabaigęs malūninkystę Kauno politechnikume. Keletą metų dirbo Kauno malūne, taip pat Skuodo malūne, paskui inžinieriavo, sodininkavo, spaudė sultis, iki kol 1996m pasistatė malūną namuose ir pradėjo teikti malimo paslaugas.

Daug metų Pranciškus dalyvavo įvairiose parodose ir mugėse supažindindamas žmones su tuo metu visai nepopuliariais ir mažais žinomais produktais kaip pilno grūdo miltai ar sėlenos. Tada tai nesulaukė didelio susidomėjimo, tačiau praėjus keliems metams ir šiems produktams išpopuliarėjus, Pranciškaus malūne pradėjo driektis eilės pirkėjų, norinčių ne tik įsigyti miltų, bet ir paklausyti Pranciškaus patarimų.

Nuo pat pradžių Pranciškaus malūnas buvo mažas šeimos verslas, įtraukiantis visus šeimos narius.  Vis dar darbuojamės šeimyniškai, nedidelėmis apimtimis, teikiant jums šviežiausius miltus ir kruopas.