Privatumo politika

PMALUNAS.LT PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės yra skirtos suteikti informaciją apie MB „Pranciškaus malūnas“ (toliau – „Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes (toliau – „Prekės“) internetinėje parduotuvėje www.pmalunas.lt (toliau – „Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas (toliau – „Taisyklės“).

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau – „Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas turi atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Atkreipiame dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekių užsakymas yra negalimas.

1.3. Pirkėjui yra rekomenduojama atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

1.4. Informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos Taisyklėse nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2023 m. sausio 18 d.

1.5. Šios Taisyklės, taip pat Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik lietuvių kalba.

1.6. Elektroninė parduotuvė www.pmalunas.lt yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Visais kitais atvejais galite kreiptis į įmonę nurodytais kontaktais.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.pmalunas.lt. Pardavėjas yra MB „Pranciškaus malūnas“, įmonės kodas 305689417, buveinės adresas Kalvarijos g. 10, Kaunas, LT-46343, tel.+37068004920, el. paštas info@pmalunas.lt.

2.2. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.

3. Prekės

3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas, nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

3.3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjui per 5 darbo dienas yra grąžinami pinigai už tokią Prekę į Pirkėjo banko sąskaitą iš kurios Pirkėjas apmokėjo už Prekes, bei Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

3.4. Pardavėjas pasilieka teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir įsitikintų, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

a) fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;

b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą.

5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

5.3. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių www.pmalunas.lt parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti arba minimalų prekių krepšelio kiekį.

5.4. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir adresą, tikslų pašto kodą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

5.6. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

6. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

a) apmokėjimo sąlygų keitimo;

b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

7. Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas

7.1. Tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška, Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo informuoti elektroninės parduotuvės administraciją per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas. Pirkėjas apie įsigytas netinkamos kokybės prekes turi informuoti telefonu +370 68004920 ir el. paštu info@pmalunas.lt.

7.2. Pardavėjas netinkamos kokybės Prekę susigrąžina savo lėšomis ir pakeičia ją į tinkamos kokybės Prekę arba grąžina už netinkamos kokybės Prekę sumokėtus pinigus Pirkėjui. Prekės likutis negali būti mažesnis nei 95 procentai prekės.

7.3. Tuo atveju jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinti pinigai, už netinkamos kokybės Prekes, jis privalo el. paštu info@pmalunas.lt pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo. Prašyme dėl pinigų grąžinimo Pirkėjas turi nurodyti: vardą, pavardę, užsakymo numerį, netinkamos prekės pavadinimą ir tikslų kiekį, banko sąskaitos numerį bei grąžinimo priežastį. Pinigai Pirkėjui grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios Pirkėjas mokėjo už prekes arba į banko sąskaitą kurią Pirkėjas nurodė prašyme dėl pinigų grąžinimo. Pinigai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo netinkamos kokybės prekės sugrąžinimo Pardavėjui.

7.4. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su Prekės dokumentais. Prieš grąžinant Prekes Pirkėjas turi būtinai susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu +370 68004920 ir/arba el. paštu info@pmalunas.lt.

7.5. Už grąžinamos Prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu Prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos Prekės.

7.6. Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją iš parduotuvės vadybininko vykdyti grąžinimą per kurjerį, kurį visuomet užsako Pardavėjas.

8, Prekių kaina

8.1. Sutarties sudarymo metu Prekių kainos yra tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje.

8.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

8.3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje.

8.4. Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą iki užsakymo patvirtinimo momento. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą.

9. Apmokėjimas

9.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą;

9.2. Pirkėjui atsiskaitant mokėjimo pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, Pirkėjas mokėjimo paskirtyje turi nurodyti Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

10. Pirkėjo pareigos

10.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

10.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

10.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo prekių gavimo apžiūrėti Prekes ir įsitikinti, kad gautos Prekės yra tos, kurias Pirkėjas užsakė.

10.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

11. Pardavėjo pareigos

11.1. Pardavėjas įsipareigoja:

a) dėti pastangas sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

12. Prekės kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

12.1. Visų parduodamų Prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame Prekės aprašyme. Už informaciją apie Prekių savybes (jos teisingumą) atsako Prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

12.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

13.2. Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.

13.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.4. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.5. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą tiesioginę žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

13.6. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

14. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

14.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių.

14.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

14.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

a) Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją;

b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei.

15. Informacijos siuntimas

15.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

15.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@pmalunas.lt arba registruotą laišką MB „Pranciškaus malūnas“ adresu- Kalvarijos g.10, Kaunas, LT-46343.

15.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

16. Kitos nuostatos

16.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

16.2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

16.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles.

16.4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

16.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

16.6. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

16.7. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

16.8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinės adresą.

16.9. Visa elektroninėje parduotuvėje www.pmalunas.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.

Privatumo politika
1. Bendrosios nuostatos

Šioje Privatumo politikoje aprašoma, kaip ir kada MB „Pranciškaus malūnas” (toliau – „Mes”) naudoja ir dalijasi Jūsų (toliau – „Pirkėjo”, „Jūsų”) asmens duomenimis ir kita surenkama informacija, kai naudojatės Mūsų svetaine www.pmalunas.lt (toliau – „Svetainė”).
Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Pirkėjai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai užsakymo metu pažymi „varnelę“. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

2. Asmeninė informacija

Asmeninė informacija, naudojama šioje politikoje, yra informacija, konkrečiai identifikuojanti atskirą Pirkėją (Asmens vardas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris).
Asmeninė informacija neapima „apibendrintos“ ar kitos neidentifikuojamos informacijos. Apibendrinta informacija yra informacija, kurią Mes renkame apie produktų, paslaugų ar Pirkėjų grupę ar kategoriją, kurios negalima identifikuoti arba kurios asmeninės tapatybės (identifikuoti konkretų asmenį galintys duomenys) yra pašalinamos. Apibendrintą informaciją ir kitą asmenį neatpažįstančią informaciją galime naudoti ir atskleisti įvairiems tikslams.

3. Informacijos rinkimas

3.1. Savanoriškai teikiamos informacijos rinkimas
Mes renkame asmeninę informaciją, kurią Pirkėjai teikia įvairiais būdais Svetainėje, įskaitant:
a) Susirašinėjimas.
Jei susisiekiate su Mumis el. paštu, naudodamiesi Svetainėje esančia kontaktine forma, paštu ar kitomis priemonėmis, Mes renkame Asmeninę informaciją, esančią Jūsų susirašinėjime ir susijusią su Jūsų korespondencija.
b) Užsakymas.
Užsakymo metu yra surenkama Asmeninė informacija.

3.2. Pasyvus informacijos rinkimas
Kai lankotės Mūsų svetainėje tam tikra informacija renkama automatiškai. Pavyzdžiui, kai jūs naudojatės Svetaine, Mes automatiškai renkame tam tikrą informaciją, kuri gali apimti Jūsų naršyklės interneto protokolo (IP) adresą, Jūsų naršyklės tipą, įrenginio, iš kurio lankotės paslaugoje, pobūdį (pvz. Asmeninis kompiuteris ar mobilusis įrenginys), bet kurio rankinio ar mobiliojo prietaiso, kurį galbūt naudojate, identifikatorius, taip pat svetainės ar interneto puslapiai, kuriuose lankėtės prieš pat naudodamiesi Mūsų Svetaine, veiksmai, funkcijos ir veikla, kurią atliekate naudodami Mūsų Svetainę. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jūsų sąveiką su el. pašto pranešimais, pavyzdžiui, ar atidarėte, spustelėjote ar persiuntėte pranešimą.
Šią informaciją galime rinkti pasyviai, naudodamiesi tokiomis technologijomis kaip standartiniai serverio žurnalai, slapukai ir aiškūs GIF. Pasyviai surinktą informaciją naudojame administruodami, valdydami ir tobulindami Svetainę bei kitas Mūsų paslaugas ir sistemas, siekdami pagerinti reklamos efektyvumą Mūsų paslaugoje ir teikti skelbimus bei kitą Jums pritaikytą turinį. Jei susiejame bet kokią informaciją, surinktą pasyviomis priemonėmis, su Asmenine informacija arba, jei taikomi įstatymai reikalauja, kad visa pasyviomis priemonėmis surinkta informacija būtų traktuojama kaip Asmeninė informacija, pagal šią politiką sujungtą informaciją Mes traktuojame kaip Asmeninę informaciją. Priešingu atveju Mes naudojame ir atskleidžiame informaciją, surinktą pasyviomis priemonėmis, apibendrinta forma arba kitaip asmeniškai neatpažįstama forma.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad Trečiosios šalys, pvz. įmonės, rodančios skelbimus Svetainėje, arba Trečiųjų šalių teikiamos svetainės ar paslaugos, kurios gali būti susietos su Mūsų Svetaine, gali nustatyti slapukus ar naudoti kitas pasyvios informacijos rinkimo priemones. Mes neturime prieigos ar negalime kontroliuoti šių Trečiųjų šalių pasyvių duomenų rinkimo priemonių.

4. Asmeninės informacijos naudojimas

Jūsų Asmeninę informaciją naudojame teikdami paslaugas ir/ar informaciją, kurios prašote. Mes taip pat naudojame Jūsų Asmeninę informaciją:
a) savo paslaugoms ir kitoms sistemoms tobulinti, valdyti, analizuoti ir prižiūrėti;
b) užkirsti kelią apgaulingam Svetainės ir/ar kitų sistemų naudojimui;
c) užkirsti kelią veiklai, kuri pažeidžia ar gali pažeisti Mūsų Taisykles ir/ar taikomus įstatymus;
d) tvarkyti Mūsų santykių su jumis registrą; kitais administraciniais tikslais (pvz., susisiekti su jumis dėl administracinės informacijos ar pranešimų);
e) išspręsti ginčus ir vykdyti Mūsų susitarimus su jumis;
f) bet kokiais kitais tikslais, kuriuos galime Jums atskleisti tuo metu, kai prašome Jūsų Asmeninės informacijos, ir pagal Jūsų sutikimą.
Mes taip pat galime naudoti jūsų pateiktą asmeninę informaciją, kad galėtume susisiekti su jumis dėl produktų, paslaugų ir pasiūlymų tiek iš Mūsų, tiek iš Trečiųjų šalių, kurie, Mūsų manymu, gali Jus sudominti. Jūs galite atsisakyti rinkodaros pranešimų iš Mūsų, kaip aprašyta toliau esančioje skiltyje „Pasirinkimas“.

5. Asmeninės informacijos atskleidimas

Išskyrus Jūsų šioje Politikoje aprašytus atvejus, Mes neatskleisime Jūsų Asmeninės informacijos, kurią Mes renkame Svetainėje, be Jūsų sutikimo.

6. Paslaugų tiekėjai

Mes galime atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją Trečiųjų šalių paslaugų teikėjams (pvz. Mokėjimo procesoriams), kurie mums padeda Mūsų darbe. Mes apribojame asmeninę informaciją, teikiamą šiems paslaugų teikėjams teikdami tik tokią informaciją, kuri yra pagrįstai reikalinga jiems atliekant savo funkcijas, ir reikalaujame, kad jie sutiktų išlaikyti tokios Asmeninės informacijos konfidencialumą.

7. Verslo perdavimas

Informacija apie Pirkėjus, įskaitant Asmeninę informaciją, gali būti atskleista ir kitaip perduota teisių perėmėjui vykdant bet kokį susijungimą, įsigijimą, skolų finansavimą, įmonės turto pardavimą ar panašų sandorį, taip pat įvykus tokiems įvykiams, kaip nemokumas, bankrotas ar įmonės bei veiklos perėmimas, kai Asmeninė informacija yra perduodama vienai ar daugiau Trečiųjų šalių kaip vienas iš Mūsų verslo turto.

8. Mūsų interesų apsauga

Mes pasiliekame teisę atskleisti turimą Pirkėjų Asmeninę informaciją kai tai padaryti yra reikalaujama įstatymo nustatytomis sąlygomis, arba jei Mes esame suinteresuoti apsaugoti savo turtą ar kitas teisines teises (įskaitant, bet neapsiribojant, Mūsų Sutarčių vykdymą), ar kitų asmenų teises ar turtą, ar kitaip padėti apsaugoti Svetainės ir kitų Pirkėjų saugumą.

9. Pasirinkimas

Jei iš Mūsų gaunate komercinį el. laišką, galite bet kada atsisakyti juos gauti, vykdydami el. laiške pateiktas instrukcijas. Taip pat galite atsisakyti gauti komercinius el. laiškus iš Mūsų ar bet kokius kitokius reklaminius pranešimus, kuriuos galime Jums retkarčiais išsiųsti, siųsdami savo prašymą mums el. paštu info@pmalunas.lt arba rašydami mums šios politikos pabaigoje nurodytu adresu.
Atminkite, jei atsisakote gauti komercinį el. laišką iš Mūsų, gali praeiti iki dešimties darbo dienų, kol apdorosime jūsų atsisakymo užklausą, ir tuo laikotarpiu galite iš Mūsų gauti komercinį el. laišką. Be to, net ir atsisakę iš Mūsų gauti komercinius pranešimus, jūs ir toliau gausite iš Mūsų administracinius pranešimus apie užsakymus ar Sutartis ir susijusias Jums teikiamas paslaugas.

10. Nuorodos

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, produktus ar paslaugas, kurios mums nepriklauso ir kurių nevaldome. Pavyzdžiui, paslaugoje gali būti nuorodų į Trečiųjų šalių svetaines. Jei nuspręsite aplankyti ar naudoti bet kurias Trečiųjų šalių svetaines, produktus ir paslaugas, prieinamas tokiose Trečiųjų šalių svetainėse ar per jas, atkreipkite dėmesį, kad ši privatumo politika nebus taikoma Jūsų veiklai ir bet kokiai informacijai, kurią atskleidžiate naudodamiesi Trečiųjų šalių svetainėmis. Mes neatsakome už šių Trečiųjų šalių svetainių ir bet kokių jose ar per jas pasiekiamų produktų bei paslaugų Privatumo politiką.

11. Tarptautiniai lankytojai

Mūsų serveriai ir duomenų centrai yra Lietuvos Respublikoje. Jei nuspręsite naudotis Svetaine ne Lietuvoje turėtumėte žinoti, kad Asmeninę informaciją, jos saugojimą ir apdorojimą perduodate už savo regiono ribų į Lietuvą. Pateikdami mums savo asmeninę informaciją ir naudodamiesi paslauga, jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys ir Asmeninė informacija būtų saugomi ir tvarkomi remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12. Saugumas

Mes naudojame pagrįstas saugumo priemones, skirtas apsaugoti Asmeninę informaciją nuo atsitiktinio praradimo, atskleidimo, netinkamo naudojimo ir sunaikinimo. Tačiau atminkite, kad negalima garantuoti, kad visos duomenų apsaugos priemonės bus visiškai veiksmingos.

13. Šios Privatumo politikos atnaujinimas ar redagavimas

Retkarčiais galime atnaujinti šią Privatumo politiką. Kai tai padarysime, pabaigoje taip pat pateiksime „paskutinio atnaujinimo” datą. Jūsų tolesniam naudojimuisi Mūsų Svetaine po tokių pakeitimų bus taikomos tuometinės Privatumo politikos sąlygos. Jei pakeisime šią Privatumo politiką tokiu būdu, kuris iš esmės mažiau riboja Asmeninės informacijos naudojimą ar atskleidimą, dėsime pagrįstas pastangas, kad praneštume Jums apie pakeitimą ir gautume Jūsų sutikimą prieš pritaikant pakeitimą bet kokiai Asmeninei informacijai, kurią Mes esame surinkę iš Jūsų iki pakeitimo įsigaliojimo dienos. Mes rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad būtumėte informuoti apie tai, kaip Mes renkame, naudojame ir atskleidžiame Asmeninę informaciją.

Susisiekite su mumis
Jei turite klausimų ar komentarų apie Taisykles ar Privatumo politiką, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę informaciją:

MB „Pranciskaus malūnas”
Kalvarijos g. 10, Kaunas
LT-46343
Lietuva
info@pmalunas.lt

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. kovo 14 d.